DÉLKA ZKOUŠKY: cca 30 MINUT

Zkouška z letecké angličtiny ICAO je prováděna pod záštitou naší partnerské společnosti – letecké školy SkyOffice v termínech, jež SkyOffice pravidelně vypisuje. Je však také možné domluvit se dle našich společných možností na individuálním termínu. U zkoušky jsou přítomni dva examinátoři, a to za SkyOffice i za TeachMeATPL. Informace související se zkouškou a samotnou přihlášku ke zkoušce z ICAO angličtiny naleznete pod tímto odkazem.

Cena zkoušky: 2500,- Kč (vč. DPH)

 

Pozn.: Zkouška není vedena online formou! Jedná se o standardní zkoušku face-to-face. V rámci naší spolupráce se SkyOffice nejsme oprávněni přezkušovat řídící letového provozu ŘLP ČR a piloty, kteří jsou zaměstnáni u českých držitelů AOC (u českých leteckých dopravců). Můžeme přezkušovat české soukromé piloty a dále české obchodní i dopravní piloty, kteří létají u zahraničních dopravců, i piloty se zahraniční pilotní licencí, avšak pouze na základě souhlasu příslušného leteckého úřadu, který jejich průkaz vydal.