DÉLKA KURZU: cca 4 HODINY

Zkouška IFR má v každé organizaci schválené pro její provádění lehce jinou náplň, z 95% je však identická. Proto se v rámci tohoto online interaktivního kurzu společně připravíme na běžný obsah zkoušky a zaměříme se na nejčastější chyby, kterých se nerodilí mluvčí zpravidla dopouští. Abychom vás připravili na písemnou část zkoušky, procvičíme společně nejčastěji se vyskytující gramatické jevy, vyzkoušíte si, jak umíte anglicky vysvětlovat rozličné letecké termíny, zda dobře znáte letecké zkratky a v neposlední řadě i to, zda ovládáte leteckou frazeologii (tam si i řekneme, jaké jsou nejčastější chyby, jichž se dopouští 99% dopravních pilotů).

V rámci přípravy na část ústní s vámi nejdříve povedeme “small talk” ověřující vaši schopnost neletecké konverzace a použití obecné angličtiny. Poté se už zaměříme jen na angličtinu leteckou, a to tím, že budeme simulovat průběh zkoušky, v níž byste měli být schopni popsat nějakou vybranou mapku Jeppesen, dekódovat konkrétní NOTAM, METAR / TAF a zvládnout i poslech komunikace pilotů a ATC či zprávy ATIS, vč. její interpretace.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.